Speeltuin op maat

Speeltuin op maat

Inrichting en aanleg

Inrichting

Houtplezier speeltoestellen vindt het een uitdaging om bij de inrichting van een speelplek de goede balans te vinden tussen de wensen van de kinderen, de beschikbare ruimte, de speelwaarde, het budget en de veiligheid. Het doel is altijd om een speelplek te creëren die aansluit bij de wensen van het kind. Wij hebben veel ervaring met het betrekken van kinderen en buurtbewoners bij het maken van een ontwerp.

Onze eigen ontwerpafdeling kan van het inrichtingsvoorstel een 3D-visualisatie maken. Zo krijgen de betrokken partijen een goed beeld van de speelplek. Verder kan een goede presentatie ook helpen bij eventuele fondswerving.

Speelwaarde

Of het nu gaat om een speeltuin, schoolplein of openbare speelplek. Voor kinderen is spelen één van de beste manieren om zich te ontwikkelen. Er zijn een aantal hoofdgebieden voor de ontwikkeling; sociaal (samen werken en samen spelen), motorisch (kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen) en constructief (ruimtelijk inzicht). Elke doelgroep speelt op een andere manier en ontwikkelt zich ook anders. Peuters en kleuters kunnen eindeloos herhalen terwijl oudere kinderen meer behoefte hebben aan uitdaging en competitie.

Het is belangrijk om een goede balans te vinden in de toegepaste speeltoestellen. Zo kunnen de kinderen uit verschillende doelgroepen zich op alle terreinen goed ontwikkelen.

Zonering

Een goed ingerichte speelplek is opgedeeld in verschillende zones. Zo wordt voorkomen dat verschillende spelvormen conflicteren met elkaar. Zo moeten balspelen goed gescheiden worden van andere spelvormen en moet er ruimte zijn voor rustig (rollen)spel.

Verder is het belangrijk om rekening te houden met diverse looproutes om conflicten met gedwongen bewegingen zoals schommelen en glijden te voorkomen.

Zichtlijnen

Het is belangrijk om goede zichtlijnen te creëren in een speelplek. Zo kunnen ouders vanaf een vast punt (bankje) de speelplek goed overzien. Deze zichtlijnen helpen de kinderen ook om rekening te houden met elkaar. Zo worden de kleintjes minder snel onder de voet gelopen. Een goede transparante speelplek zorgt er ook voor dat de omgeving goed toezicht kan houden. Zo kunnen hangjongeren en vandalisme worden geweerd.

Omgeving

Bij het inrichten van een speelplek moet er ook goed worden gelet op de omgeving. Gaat de nieuwe speelplek geen overlast veroorzaken (geluid, voetballen) en kunnen de kinderen niet vanaf de toestellen naar binnen kijken in tuinen en huizen? Verder moet er goed gelet worden op aangrenzend verkeer en kunnen er eventueel (verkeersremmende) maatregelen worden genomen of veilige looproutes worden aangelegd.