Over Houtplezier

blog_inrichten_schoolplein

Inrichten van een schoolplein

Het schoolplein is meer dan alleen een buitenspeelplaats voor kinderen tijdens schooltijd. De keuze van de speeltoestellen en de inrichting van de speelplek bepaalt grotendeels hoe succesvol een dergelijke speelvoorziening kan zijn. En daar valt een wereld in te winnen.

Kinderen in de onderbouw spelen anders dan de scholieren in de bovenbouw. De keuze van de speeltoestellen is afhankelijk van de motorische vaardigheden en emotionele ontwikkelingen van de diverse leeftijden. Het schoolplein dient daarom ingericht te worden met een oplopende moeilijkheidsgraad. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn om een grote aantal kinderen te laten spelen. Ze zijn vaak uitgelaten en druk en hebben de ruimte nodig om zich in kort tijdsbestek uit te leven. Overzicht op het schoolplein is daarom belangrijk om de situatie onder controle te houden.

Voor een optimaal gebruik van het schoolplein en de speeltoestellen is het zeer wenselijk om de kinderinspraak op een goede manier te organiseren. Meer draagvlak en meer zorg bij de kinderen voor de speelomgeving is het resultaat.

Kortom, met een gedegen advies betreffende de inrichting van het schoolplein worden essentiële fouten voorkomen. Houtplezier heeft voldoende ervaring en deskundigheid om u op weg te helpen.

Lees hier meer over het inrichten van een speelplek of neem contact met ons op.

Share this post